Tablica ogłoszeń


Drodzy Rodzice.

 Od dnia 14.11. 2016 r. wpłaty na potrzeby świetlicy szkolnej (na zakup materiałów plastycznych, sprzętu do zajęć o charakterze ruchowym i rekreacyjnym, gier planszowych i na organizację imprez okolicznościowych) będzie można dokonywać wyłącznie przelewem na konto w banku PKO BP: 47 1020 1055 0000 9002 0380 4721 (SKO KONTO WPŁATY DLA RADY RODZICÓW).
 W tytule przelewu proszę wpisywać: imię, nazwisko dziecka, klasę do której dziecko uczęszcza i nazwy miesięcy , za które Państwo uiszczają wpłatę. Dziękujemy za regularne wspieranie świetlicy szkolnej.
Szanowni Rodzice,


Dnia 9 listopada o godz. 10:00, w świetlicy szkolnej zostanie przeprowadzona prelekcja ,,Zwierzęta to nie rzecz". Zajęcia poprowadzi wolontariusz Straży dla zwierząt, dla której została przeprowadzona zbiórka darów. Osoba prowadząca przyjedzie do nas z psem (rasa York). Jeżeli istnieją jakiekolwiek przeciwwskazania,aby Państwa dziecko uczestniczyło w spotkaniu , prosimy o taką informację.

Z poważaniem,
Wychowawcy świetlicy
Drodzy Rodzice
     Serdecznie dziękuję Państwu za dokonywanie zadeklarowanych wpłat na potrzeby świetlicy szkolnej.
Z zebranych w miesiącu wrześniu pieniędzy zostały zakupione podstawowe materiały do prac plastyczno – technicznych, gry planszowe stolikowe i gry planszowe wielkoformatowe.


                                                                                                          Z poważaniem

                                                                                                       Kierownik świetlicy


 
_____________________________________________________________________Drodzy Rodzice i Opiekunowie, 

bardzo dziękujemy za czynny udział w kiermaszu świątecznym 2012/2013.
Chcielibyśmy poinformować, że uzyskane pieniądze zostały przekazane na rzecz 
Fundacji "AKOGO?" Ewy Błaszczyk.